Na temelju članka 27. stav 6. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu i
članka 69. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (»Službene novine TK«, broj: 10/20, 11/20, 8/21,
11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23), JU KŠC »Sveti Franjo« Opća gimnazija Tuzla objavljuje
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis učenika u prvi razred JU KŠC »Sveti Franjo« Opća gimnazija Tuzla za školsku 2024./2025. godinu
Konkurs/natječaj za upis učenika u prvi razred u školskoj 2024./2025. godini:
Prvi upisni rok: od 10. do 14. 6. 2024. godine;
Drugi upisni rok: od 17. do 21. 6. 2024. godine;
Treći upisni rok: učenici devetog razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u kolovoškom
roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu do 31. 8.2024. godine.

Za prijavu na konkurs/natječaj za upis u prvi razred Opće gimnazije kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:
– Zahtjev za upis i Prijavni list (posebni obrasci);
– Izvod iz matične knjige rođenih (original);
– Svjedodžbu o završenom VI., VII. i VIII. razredu devetogodišnje osnovne škole (original);
– Svjedodžbu o završenom IX. razredu devetogodišnje osnovne škole (original);
– Uvjerenje o polaganju eksterne mature u osnovnoj školi (original);
– Pedagoški karton i List profesionalne orijentacije (original).
PLAN UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED
Naziv Usmjerenje Školska 2024./2025. godina
JU KŠC »Sveti Franjo« Opća gimnazija Tuzla Opće Dva odjeljenja po 20 učenika