+
GODINE ISKUSTVA
+
Učenika
+
Djelatnika

O nama

Osnovna škola u sastavu Katoličkog školskog centra »Sveti Franjo« počela je s radom školske 2001./2002. godine.
Ostvarujemo našu viziju kvalitetne i sigurne škole, bliske životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći radnom i prijateljskom ozračju, u kojoj se međusobne nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici odgojno – obrazovnog procesa međusobno uvažavaju i poštuju.

Povjerenje je na našoj strani

Svojim programom pokazujemo da je moguće živjeti u različitosti, uvažavajući drugoga i drugačijega, poštujući svačije opredjeljenje, uzimajući u obzir da je to obogaćenje, a ne osiromašenje. Naši učenici tijekom svih ovih godina postižu izvrsne rezulate na natjecanjima gradske, županijske, državne i međunarodne razine. Nastojimo učiniti školu kreativnim mjestom za učenje, a ne mjestom gdje caruju pritisak, nepovjerenje i kontrola. Pružamo osobnu brigu za svakog učenika.

Predanim i upornim radom stvorena je prepoznatljiva kvaliteta što je i bio naš cilj.

Direktorica
  Direktorica

  Žana Altumbabić

  Svojim programom pokazujemo da je moguće živjeti u različitosti, uvažavajući drugoga i drugačijega, poštujući svačije opredjeljenje, uzimajući u obzir da je to obogaćenje, a ne osiromašenje.

  NAŠA ŠKOLA KREIRA RAZLIČITE AKTIVNOSTI KROZ RAZNE VRSTE AKTIVA I SEKCIJA

  Aktiv razredne nastave

  Vesna Đulabić, Sanja Tomić, Farizada Kabadajić, Jagoda Iličić, Slobodanka Lamešić, Dragana Žunić, Marica Lazić, Maja Begić, Dubravka Divković, Marina Dostica, Helena Kovačević
  Katarina Banović, Danijela Markanović
  Ivana Mulić

  Aktiv društvenih znanosti

  Ljiljana Nikešić, Julijana Kovačević Kotorić, Mirza Kahvedžić
  Marina Hadžiavdić, Manda Habul
  Dragana Račić Sultanić
  Magdalena Tunjić, Sanja Omazić
  Ivica Kovačević, Vedran Čajić
  Ivanka s. Mateja Radman
  Mirjana s.Irena Bošnjak
  Mersada Agović, Bojan Petrović

  Aktiv prirodnih znanosti

  Marko Pavlović, Sanja Bosankić, Ivica Stijepić, Maja Pođanin, Brankica Milić, Pera Josipović
  Borjana P. Vilušić, Josipa Banović, Žarko Marković, Mirnes Bektić

  Aktiv umjetnosti i sporta

  Boris Pejić, Ajli Handan
  Rado Marković, Davorin Handanović

  Aktiv razrednika

  Ljiljana Nikešić
  Julijana Kovačević Kotorić
  Marina Hadžiavdić, Manda Habul
  Sanja Omazić, Marko Pavlović
  Ivica Stijepić, Maja Pođanin
  Ivica Kovačević
  Borjana P. Vilušić
  Boris Pejić, Brankica Milić

  Sekcije

  Klub mladih tehničara
  Likovna sekcija, Sportske sekcije
  Literarna sekcija, Debatna sekcija
  Novinarska sekcija, Zbor
  Recitatorska sekcija, Crveni križ, NUS, Prometna sekcija, Ekološka sekcija, Prva pomoć, Plesna sekcija, Ritmička sekcija
  Dramska sekcija, Kostimografska sekcija, Robotika, Mladi etičari

  U ŠKOLI DJELUJU VIJEĆE UČENIKA KAO I VIJEĆE RODITELJA

  Vijeće učenika

  Lana Petrović, Iva Vilušić, Elma Jašarević, Katja Babić
  Andrea Handanović, Armen Hajrulahović, Viktoria Kovačević
  Dženan Bjelić, Karla Miloš, Ivano Nikolić, Adi Žutić, Lana Tanasković

  Vijeće roditelja

  Miodrag Tanasilović, Jelena Husanović, Dejan Kovačević, Danijela Čiča, Jasna Ibrić, Ivana Petrović, Julijana Kovačević Kotorić
  Farizada Kabadajić, Alma Nišandžić, Silvija Osmanbegović Trogu
  Danijela Vilušić, Ivana Kovačević, Aleksandar Vasiljević, Maja Crnogorac, Džana Čajić, Borjana Petrović Vilušić, Snježana Softić
  Vedran Porobić, Suzana Petrović, Zvjezdan Jurić, Sanja Mujčinović
  Nermin Hodžić, Sonja Porobić, Maja Nikolić, Nedžad Delić, Lidija Tanasković

  Aplicirajte za upis

  Korisni linkovi

  Kontakt

  JU OSNOVNA ŠKOLA ”Sveti Franjo” TUZLA
  Klosterska 10, 75000 Tuzla
  BOSNA I HERCEGOVINA
  Direktorica (e-mail): direktor.os@ksc-tuzla.edu.ba
  Tel/fax: +387 35 300 842
  Tajništvo osn.škole(e-mail):  tajnistvo.os@ksc-tuzla.edu.ba
  Tel:+387 35 300 817

  Copyright © 2023 Mirnes. All rights reserved.

  Back to top arrow